Expertise inhuren bij brand, storm of waterschade

DE VOORDELEN VAN EEN CONTRA EXPERTISE

Een schaderegeling waar partijen het niet met elkaar eens zijn, kost veel tijd, energie en frustraties. Dit willen wij voor u voorkomen. Het is namelijk uw recht om onafhankelijke ondersteuning te krijgen. En u door deskundigen te laten adviseren.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld brand, storm of waterschade waarbij ook vaak onzichtbare en/of vervolg schade zal zijn. Als uw verzekering hiermee geen rekening houdt wordt u achteraf met extra kosten geconfronteerd.

In de wet is opgenomen dat de verzekeraar de redelijke kosten voor het vaststellen van de schade voor haar rekening moet nemen.

Dit betekend dat de gemaakte kosten voor een contra expertise begroting, vergoed worden door uw verzekeraar.

Indien u het niet eens bent met het schade bedrag van de verzekering geven wij u een contra expertise van de schade.  Door de inschakeling van een contra expert zal het uit te keren schadebedrag veel hoger liggen.

 Bouwkundig Calculatie en Adviesbureau Toonen probeert hiermee tot de beste oplossing te komen.

Neem vrijblijvend contact met ons op.