Een goede kostenbewaking is een voorwaarde voor het welslagen van uw bouwproject. U heeft het liefst al in de schetsfase, een goed inzicht in de bouwkosten.

Wij zijn in staat om snel een gedetailleerde elementen raming van uw ontwerp te maken. Hierdoor heeft u in een vroeg stadium inzicht in de bouwkosten.

Dit biedt u rust en ruimte om uw ontwerp optimaal aan te passen om zo tot het gewenste eindresultaat te komen. U voorkomt tevens dat u tijdens de aanbestedings- of bouwfase voor onverwachte en onaangename verrassingen komt te staan.